Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu
  Grodziec 9
  43-386 Świętoszówka
 • 338 154 092 Szkoła

  607 120 005 Przedszkole

Podstawowe informacje Ramowy plan dnia

Podstawowe informacje

    Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych i w trakcie oczekiwania na przybycie rodziców. Opiekunowie starają się zapewnić właściwą opiekę i stworzyć podopiecznym ciepłą, serdeczną atmosferę przypominającą dom rodzinny. Równocześnie zajęcia świetlicowe mają za zadanie przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dziecka, zarówno w sferze intelektualnej jak i wychowawczej i zdrowotnej. W planie pracy świetlicy wyodrębniono czas na zajęcia sportowe i ruchowe, kółka zainteresowań, czas na pomoc koleżeńską, odrabianie zadań domowych i ciche czytanie.

     Świetlica w roku szkolnym 2017/2018 zapewnia opiekę od ponedziałku do piątku od zakończenia zajęć lekcyjnych do godziny 15.45.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 PONIEDZIAŁEK  12.45 - 15:45,

WTOREK  8.00 - 8.45, 12.45 - 15:45,

 ŚRODA 8.00 - 8.45, 11.45 - 15.45,

CZWARTEK 11.45 - 15:45,

PIĄTEK  11.45 - 15:45 

W ramach godzin pracy biblioteki organizowane są zajęcia opiekuńcze od 06.45-7.45.

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY ŚWIETLIC

        Agnieszka Kukioła- opiekun świetlicy      Jolanta Tomik       Barbara Frydel-Ociepka        Katarzyna Wałęzka

        Barbara Świerczek-Stachura              Joanna Orzełek-Krawczyk                Krystyna Pniewska

        

CHCESZ ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO:

1. Rodzic zapisując dziecko składa w sekretariacie kartę zgłoszenia ( dostępna również u opiekuna świetlicy).

Karta zgloszenia dziecka do świetlicy

2. Uczestnik zgłasza wychowawcy swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy.

3. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad zawartych w Kontrakcie.

4. Rodzic wypełnia kartę zwolnienia w przypadku,  kiedy dziecko jest obecne na zajęciach lekcyjnych a rezygnuje całkowicie z opieki świetlicowej.

 ZWOLNIENIE  Z ZAJĘĆ

5. Jeśli dziecko ma być odebrane przez inną osobę niż wskazana na karcie zgłoszeniowej, rodzić ma obowiązek zawiadomić szkołę pisemnie ( wzór zwolnienia patrz punkt nr 4 ).

6. Świetlica pracuje do godziny 15.45. Telefon kontaktowy w razie niespodziewanych sytuacji: 33 8154 378.

Sugestie dotyczące pracy świetlicy można zgłaszać opiekunowi świetlicy.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu
  Grodziec 9
  43-386 Świętoszówka
 • 338 154 092 Szkoła

  607 120 005 Przedszkole

Galeria zdjęć