Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu
  Grodziec 9
  43-386 Świętoszówka
 • 338 154 092 Szkoła

  607 120 005 Przedszkole

Podstawowe informacje Ramowy plan dnia

Podstawowe informacje

    Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych i w trakcie oczekiwania na przybycie rodziców. Opiekunowie starają się zapewnić właściwą opiekę i stworzyć podopiecznym ciepłą, serdeczną atmosferę przypominającą dom rodzinny. Równocześnie zajęcia świetlicowe mają za zadanie przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dziecka, zarówno w sferze intelektualnej jak i wychowawczej i zdrowotnej. W planie pracy świetlicy wyodrębniono czas na zajęcia sportowe i ruchowe, kółka zainteresowań, czas na pomoc koleżeńską, odrabianie zadań domowych i ciche czytanie.

     Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 zapewnia opiekę od ponedziałku do piątku przed zajęciami oraz od zakończenia zajęć lekcyjnych do godziny 15.45.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

w godzinach porannych od 6.45 

w godzinach popołudniowych od zakończenia lekcji do 15.45         

      

   

CHCESZ ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO:

1. Rodzic zapisując dziecko składa w sekretariacie kartę zgłoszenia ( dostępna również u opiekuna świetlicy).

Karta zgloszenia dziecka do świetlicy

2. Uczestnik zgłasza wychowawcy swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy.

3. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad zawartych w Kontrakcie.

4. Rodzic wypełnia kartę zwolnienia w przypadku,  kiedy dziecko jest obecne na zajęciach lekcyjnych a rezygnuje całkowicie z opieki świetlicowej. 

 ZWOLNIENIE  Z ZAJĘĆ - pobierz  

5. Jeśli dziecko ma być odebrane przez inną osobę niż wskazana na karcie zgłoszeniowej, rodzić ma obowiązek zawiadomić szkołę pisemnie (wzór zwolnienia patrz punkt nr 4 ).

6. Świetlica pracuje do godziny 15.45. Telefon kontaktowy w razie niespodziewanych sytuacji: 33 8154 378.

Sugestie dotyczące pracy świetlicy można zgłaszać opiekunowi świetlicy.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu
  Grodziec 9
  43-386 Świętoszówka
 • 338 154 092 Szkoła

  607 120 005 Przedszkole

Galeria zdjęć